777,  777 :
. 2 5 30 777
SOWASH Hydro-Jet SoWash 777
1 0 . 500 777
. . . 1 50 777
2 1 454 777
. . . 1,5 30 777
- /. 2000 - 0,3 , 27 G1/2 6 777
OMRON MIT Elite (HEM-7300-WE7) 777
. /. 300 . 15 1 777
- /. . 0 5 5 777


777
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru